Als je een berichtje verstuurt naar jouw gesprekspartner, ziet jouw gesprekspartner in de dialoog wel de datum van versturen staan, maar niet het tijdstip. De reden hiervoor is dat veel mensen er geen waarde aan hechten om zichtbaar te hebben wanneer zij en hun gesprekspartner de berichten versturen. Voor zowel coach als coachee geldt dat zij beide hun berichten kunnen sturen wanneer hen dat uitkomt, ongebonden aan specifieke tijdstippen. Dat is het mooie aan asynchroon coachen, vinden wij. 

Zou je toch graag willen weten wanneer dat ene berichtje verstuurd is? Dan is hier een tip:

Tip) De notificatiemails die je ontvangt als jouw cliënt een bericht heeft geplaatst, worden direct verstuurd na plaatsing van het bericht. Dat betekent dat je aan de hand van de mailtjes wel kunt zien op welke tijd een berichtje is verstuurd.

Heb je het antwoord gevonden?