Bij Pluform doen we er alles aan om jouw gegevens veilig te houden. We nemen allerlei technische en organisatorische maatregelen om dit te bereiken. Op deze pagina kun je daar alles over lezen. Natuurlijk kun je zelf ook bijdragen aan de veiligheid van jouw gebruik van Pluform. Hieronder vind je een aantal tips: 

  • Wachtwoorden. Je wilt voorkomen dat iemand anders zomaar toegang heeft tot jouw account. Houd daarom je wachtwoord geheim en deel deze nooit met anderen. Zorg ervoor dat het wachtwoord niet gemakkelijk te raden is. Daarnaast raden wij aan niet automatisch in te loggen (je wachtwoord te laten onthouden door de browser). Hierdoor weet je dat als jouw computer, smartphone of laptop in de handen van iemand anders valt, deze persoon niet zomaar toegang heeft tot jouw Pluform-profiel. Ook raden wij aan tweewegverificatie te gebruiken in je profiel. Met tweewegverificatie krijg je bij het inloggen een code op je mobiele telefoon die je moet invoeren in Pluform. Hierdoor wordt het inlogproces veiliger.

  • Wees op de hoogte van privacyrechten. Ben je coach? Informeer jouw coachees over de privacyrechten die zij kunnen uitoefenen. Pluform doet dat ook als de coachee voor het eerst inlogt in de applicatie. Als jij het nogmaals doet, weet je zeker dat jouw coachees hun rechten kennen. Ben je coachee? Ga na of je goed bent geïnformeerd en zo niet, trek aan de bel bij jouw coach en stel vragen.

  • Verzamel niet onnodig gegevens. Als coach moet je je altijd afvragen of je niet meer gegevens verzamelt dan je nodig hebt voor het uitvoeren van het traject. Minimaliseer de hoeveelheid data die je hebt zo veel mogelijk, zodat de kans op privacyproblemen zo klein mogelijk blijft.

Privacybeleid. Lees het privacybeleid goed door. Ben je coach of begeleider? Attendeer jouw coachees dan ook op het privacybeleid. Meer kennis en meer bewustzijn draagt bij aan een veiligere omgeving. 

Heb je het antwoord gevonden?